همانطور که میدانید شرلوک هلمز مهارت زیادی در فهم نشانه ها داشت، نشانه هایی که خیلی از ماها به آن توجه نمیکنیم و اگر هم توجه کنیم چیزی نمی فهمیم!!! مثلا به متن زیر توجه کنید:

 

«هلمز سیگارش را در آتش انداخت و گفت:«من این علایم رو قبلا هم دیده ام . جلو و عقب رفتن در پیاده رو نشون میده پای یه مسئله ی عشقی درمیونه»»

                                                                        “مسئله هویت”   زبان بدن در تعاملات  روزانه ی ما با دنیای بیرون اهمیت بسیار زیادی دارد . محققان معتقدند که سه مولفه اصلی در ارتباطات رودررو  وجود دارند: کلمات، لحن صدا و ارتباطات غیرکلامی . آن ها معتقدند که از بین این سه مولفه ارتباط کلامی کمترین اهمیت را دارد ( 7  درصد) و پس از آن لحن صدا ( 38 درصد ) و در نهایت زبان بدن ( 55 درصد!) حائز اهمیتند.

   کسب مهار در درک ارتباطات غیرکلامی و در نتیجه آگاه شدن از زبان بدن خودتان باعث می شود در تمام مراحل زندگی، چه در ارتباط با  دیگران از نظر کاری و چه از نظر عاطفی موفق تر باشید.   شاید زبان بدن علم محضی که هلمز از آن لذت می برد نباشد، ولی شکی وجود ندارد که او مهارت زیادی در این زمینه داشت. هر چه باشد او  کسی است که عظمتش در توانایی خارق العاده اش برای خواندن نشانه ها نهفته بود. این توانایی بیش از هر زمانی در تجزیه و تحلیل سریع او  درباره ی مشتریانش نمود پیدا می کرد، طوری که مدت ها قبل از اینکه آنها یک کلمه بر زبان بیاورند، به نتیجه گیری های خاص خود می  رسید.

   تفسیر زبان بدن چیزی نیست که یک شبه یاد بگیرید. بلکه مهارتی است که باید در طول زندگی تان بدست آورید و اجازه دهید تجربیات  روزافزونتان از جهان اطراف، توانایی هایتان را صیقل دهند.اما حتی اگر یک عمر بگذرد، نباید انتظار داشته باشید که حدسیاتتان همیشه  درست باشد.وقتی می خواهید به نظر خاصی درباره ی مردم برسید، باید از این ابزار به همراه برخی مولفه های دیگر استفاده کنید.