آزمایشگاه بل با نام های پیشین آزمایشگاه های  AT&T بل و آزمایشگاه های تلفن بل، یک شرکت توسعه ی علمی و تحقیقاتی است که اکنون متعلق به شرکت نوکیا می باشد. شعبه ی اصلی آن در موری هیل نیوجرسی قرار دارد.
این آزمایشگاه تاریخی در قرن نوزدهم به عنوان آزمایشگاه ولتا توسط الکساندر گراهام بل شکل گرفت. آزمایشگاه های بل، در دوره ی معینی بخشی از شرکت تلگراف و تلفن آمریکا (AT&T) بوده است.
محققانی که در آزمایشگاه های بل کار میکنند اعتبار بسیاری را با اختراعات مهمی به این آزمایشگاه داده اند. اختراعاتی شامل نجوم رادیویی، ترانزیستور، لیزر،تئوری اطلاعات، سیستم عامل یونیکس، زبان های برنامه نویسی C و ++C و S. هشت جایزه ی نوبل برای کارهایی که در آزمایشگاه بل تکمیل شده است، به این آزمایشگاه اهدا شده است.

صاحبان آزمایشگاه بل:
- شرکت AT&T سال 1925-1996
- شرکت الکتریک وسترن سال 1925-1983
- لوسنت سال 1996-2006
-آلکاتل- لوسنت سال 2006-2016
-نوکیا از 14 ژانویه سال 2016
(صاحبان کنونی آزمایشگاه بل، آلکاتل لوسنت و نوکیا به صورت مشترک هستند.)


آزمایشگاه بل دارای یک ژورنال معتبر است که مقالات محققان این موسسه در این ژورنال چاپ میگردد. این ژورنال هم در کتابخانه ی دیجیتال IEEE و هم در کتابخانه ی دیجیتال انتشارات جان وایلی و هم در سایت رسمی این آزمایشگاه منتشر می شود.

سایت رسمی آزمایشگاه بل: