شما می توانید در ذهن خود در عرض چند ثانیه عمل های چهارگانه ریاضی رو اعداد چند رقمی اجرا کنید، تنها لازم است که قواعد آن را بدانید. که این قواعد را ریاضیدان بزرگ روسی یعنی تراختنبرگ در سالها پیش در زندان اختراع کرد و توانست به قدرت ذهنی ای برسد که در طول تاریخ تعداد کمی این استعداد را داشته اند. شما نیز می توانید به این قدرت ذهنی برسید تنها با خواندن این قواعد و البته تمرین کردن! پس دیر نکنید و از الان آن ها را یاد بگیرید تا سرآمد بقیه در ریاضیات باشید. خوب این کتاب کامل هست و اما ترجمه نشده ، اما شما می توانید آن را یاد بگیرید چونکه موضوع اصلی این کتاب ریاضی هست و ریاضی زبان واحد جهانی است،و این به شما اجازه می دهد بدون دانستن زبان خارجه آن را یاد بگیرید.البته نیاز هست بعضی از اصلی ترین لغات زبان انگلیسی را بلد باشید تا بتوانید در حد نیاز آن را فراگیرید. برای دانلود این کتاب روی عکس کلیک کنید.