اولین قدم برای اینکه استنتاج گر ماهری شویم اینست که داستان های کاراگاهی و عینی زیاد بخوانیم. یکی از داستان های که پیشنهاد می کنم اینست که نوشته و داستانهای نابغه و نویسنده بزرگ آمریکایی ادگار آلن پو را بخوانید. شما می توانید یکی از کتاب های این بزرگوار را از لینک زیر دانلود کنید: