معمای زیر را پاسخ دهید. (کاری از دست موتورهای شطرنج بر نمی آید ، کومودو ، استاکفیش ، هودینی و… اینجا ناتوان هستند و فقط مغز آدمی است که راهگشاست!)

در اینجا شرلوک گفت : در این وضعیت ثابت کنید که سفید نمی تواند قلعه برود! ظاهراً اثبات آن آسان است ولی من باور دارم که دلیل اینکه چرا سفید نمی تواند قلعه برود شما را شگفت زده خواهد نمود! توجه دارید که برای اثبات این امر باید یکی از شرایط قلعه رفتن از بین رفته باشد.


لطفا جواب تان را در قسمت نظرات بنویسید.